Forlaget Skrifola A/S

Forlaget Skrifola A-S ejedes af Jørgen Lademann, der også ejede Nyt Dansk Forlag.

  Da serien 'LOMMEROMANEN' kom på banen, blev de forskellige små specialserier, der var udkommet hos de to forlag lukket, idet 'Lommeromanen' (på trods af navnet) åbenbart fra starten var planlagt som en serie med blandede changrer (i lighed med f.eks. den amerikanske serie 'Pocket Books').
  En pudsig ting er, at nummereringen af serien 'Lommeromanen' som sådan starter med nr. 55. Man ville åbenbart hos Skrifola virkelig samle alt til én serie, og man talte derfor alle de titler op, der indtil da var udgivet i de forskellige serier hos de to forlag (med undtagelse af 'Coyote'-serien), for så at fortsætte derfra, hvor man var kommet til.
  Imidlertid ser det ud til, at der er smuttet en titel for dem, for hvis man laver en kontroloptælling, er der faktisk udkommet 55 titler i de tidligere serier, således at den nye nummerering egentlig burde have startet med nr. 56.
  I kolofonen på nr. 55 står, at den er en titel i serien "Mysteriebøgerne", som startede hos Nyt Dansk Forlag. Fra nr. 56 skrives der "Lommeromanen".
  De første seks bind af serien (K 55 - K60) har på ryggen angivet "Mysteriebøgerne".
  Typen af indholdet i titlerne blev markeret med et bogstav foran serienummeret. R=roman, K=kriminalroman, H=håndbog. Det synes som om, forlaget har villet tage den praksis op, der i de tidlige år blev anvendt hos det amerikanske forlag Dell, hvor man ved et lille symbol på forsiden indikerede, hvilken changre den pågældende bog tilhørte. Dette opgav man dog efter en halv snes udgivelser.
  I alt nåede der at udkomme over 400 titler i serien.
  Hvis man skal kigge lidt på seriens forsider, og det er jo, hvad dette websted bl.a. handler om, præsenteres man for en stor og interessant variation. Kun enkelte gange får man information om kunstneren, hvilket er en skam, for jeg er overbevist om, at mange af forsiderne er fremstillet specielt til serien.
  Kun i et par tilfælde er det lykkedes at identificere genbrug af udenlandske forsider.

  Der blev også udgivet en lille stribe dobbeltbind (science-fiction og krimi) med to titler indbundet sammen. Et par af bindene indeholder titler, der ikke udkom som enkeltbind.
  Disse dobbeltbind må ikke forveksles med den ordinære series dobbeltbind, der refererede til bogens tykkelse og dermed højere pris (to eller tre søheste på forsiden).

  Skulle besøgeren på denne side evt. være interesseret i yderligere oplysninger om Lademann og udgivelserne derfra, kan jeg varmt anbefale at studere den liste over forlagets krimi- og spændingsbøger, som i 1994 blev udgivet på forlaget "Bibliomanen". Listen er et imponerende stykke detektivarbejde (ISBN 87-90011-07-4), 53 sider i A5 format.
  Udgiveren har ikke flere på lager, så den vil kun kunne købes antikvarisk (hvis man er meget heldig!!) og den er formentlig ikke til at låne på biblioteker (håndbog!). - Men heldigvis er den tilgængelig som gratis download fra udgiveren Klaus Johansens hjemmeside. Det er en pdf-fil på 5,1 MB. Man skal søge et stykke ned blandt de downloads, der tilbydes (og måske blive fristet af nogle af de andre bibliografier på listen?) inden den dukker op (Forlaget Skrifola/Lademann). Et klik her hjælper på vej. (ÅBNER I NYT VINDUE)

Skrifola udgav også:

PLANETBØGERNE. En science-fiction serie.