omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Torben Nielsen: Terror.
Trykt: 1976.     Omslag: Foto fra filmatiseringen. Poul Reichhardt og Ulf Pilgaard.
På titelbladet: "Søhest"-logo.     Sider: 269 (270).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Diethelm Antikva. Copyright © 1976 by Torben Nielsen. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Prin-
ted in Denmark 1976.

Genoptrykt 1977 med nyt omslag.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Torben Nielsen: Terror.
Trykt: 1977.     Omslag: Fotos fra filmatiseringen.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 269 (270).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.     Omslagets ryg er bleget pga. lysets påvirkning.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Som ovenfor; dog printed in Denmark 1977.