Nr.341.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 341. Dan J. Stevens: Banditterne fra Denver (The Killers from Owl Creek).
Trykt 1973. Omslag: NN.
Nr.167.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 341 findes også i "2 western i en" nr. 167. Omslag: nn. Nr.342.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 342. Ray Hogan: Dødens spor (Lawman for Slaughter Valley).
Trykt 1973. Omslag: Badia Camps.
doedens spor.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 342 er 1989 genoptryk i Winthers "17,95 - serie" . Omslag: NN. Nr.345.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 345. Ray Hogan: Revolverkamp på Texas Flat (Showdown on Texas Flat)
Trykt: 1973. Omslag: NN.