Nr.239.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 239. Lewis B. Patten: Vengeance Rider.
Trykt: 1968. Omslag: NN.