Nr.156.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 156. Wade Everett: Første kom-
mando (First Command).
Uden år. Omslag: NN.
Nr. 157.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 157. John S. Daniels: Hadets by (The Gunfighters).
Trykt 1964. Omslag: NN.
Nr.159.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 159. John L. Shelley: I kamp for dalen (The Rimlanders).
Uden år. Omslag: NN.