Nr.73.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 73. Butcher of Belgrade.
Trykt 1974.
Nr.172.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1983 som nr. 172. Omslag: G. Gross. Nr.325.jpg (ca. 40 Kb) Igen optrykt som nr. 325.