nr.68.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 68. Nr. et på dødslisten (Strike Force Terror).
Trykt 1973. Omslag: NN
nr.69.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 69. Operation Snemand (The Devil's Dozen).
Trykt 1974. Omslag: NN
bagside.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 69. Bagsiden. nr.70.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 70. Blodpenge (The Code).
Trykt 1974. Omslag: NN