Nr.59.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 59. Mafiaens mærke (The Mark of Cosa Nostra).
Trykt 1973. Omslag: NN.
Nr.118.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1978 som nr. 118. Omslag: NN.