Nr.113.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 113. Skyd og dræb (Shoot to Kill). Trykt 1973. Omslag: Bartsch (?). Nr.176.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1980 som nr. 176.
Omslag: Bartsch.