Nr.105.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 105. Spionernes dødedans (Dateline Death).
Trykt 1971.
Nr.172.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1979 som nr. 172. Omslag: Bartsch.