Nr.104.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 104. Pengeafpresning (Grass Widow).
Trykt 1972.
Nr.171.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1979 som nr. 171. Omslag: William Petersen. pengeafpresning.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1989 i forlagets 17,95 serie.
Omslag: NN.