Nr.100.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 100. Diamanter (The Long Arm).
Trykt 1971. Omslag: Bartsch.
Nr.167.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1979 som nr. 167. Omslag: Bartsch.