Nr.99.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 99. The Big Round Bed.
Nr.166.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1978 som nr. 166. Omslag: Bartsch. Den store.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt i forlagets 17,95 serie. Omslag: NN.