Nr.96.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 96. Spionen i min seng (The Spy in my Bed).
Trykt 1971. Omslag: NN (Bartsch ??).
Nr.163.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1978 som nr. 163. Omslag: Bartsch. Nr.225.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt i 1988 som nr. 225. Omslag: NN.