Nr.94.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 94. Den gale prinsesse (Twilight Tigress).
Trykt 1971. Omslag: Bartsch ??
Nr.161.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1978 som nr. 161. Omslag: Bartsch. Nr.223.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1987 som nr. 223. Omslag: NN.