Nr.80.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 80. Mikromordene (Microkill).
Trykt 1969.
Nr.147.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1977 som nr. 147. Omslag: Bartsch. Nr.211.jpg (ca. 40 Kb) Igen genoptrykt 1986 som nr. 211. Omslag: William (Petersen).