Nr. 75.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 75. Blodig åger (Liquer is Quicker).
Nr.141.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1976 som nr. 141. Omslag: Bartsch. Nr.207.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1985 som nr. 207. Omslag: William (Petersen).