Nr. 66.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 66. Spioner i Hollywood (F.E.U.D.)
Trykt 1968.
Nr.133.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1975 som nr. 133. Omslag: Bartsch. Nr.199.jpg (ca. 40 Kb) Igen genoptrykt i 1984 som nr. 199.
Omslag: William Petersen.