Nr. 62.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 62. Lev mens du kan! (Physical Attraction).
Trykt 1968.
Nr.129.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 129. Uden år. Omslag: Bartsch. Nr.196.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt i 1983 som nr. 196. Omslag: .