Nr. 61.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 61. Fanden er løs i Nevada (Helldorado).
Trykt 1968. Fotoomslag.
Nr.128.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1974 som nr. 128. Omslag: Bartsch. Nr.195.jpg (ca. 40 Kb) Igen genoptrykt 1983 som nr. 195. Omslag: William Petersen.