Nr.59.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 59. Så myrder vi lidt (Jazz Jungle).
Trykt 1967.
Nr.126.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1974 som nr. 126. Omslag: . Nr.193.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1981 som nr. 193.
Omslag: William Petersen.