Nr.55.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 55. Vendetta (Lust for Vengeance).
Trykt 1967.
Nr.122.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1974 som nr. 122. Omslag: Bartsch ??. Nr.189.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1982 som nr. 189. Omslag: William Petersen.