Nr. 53.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 53. Ballade i Irland Escalation.
Nr.120.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1974 som nr. 120. Omslag: Bartsch. Nr.187.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1982 som nr. 187. Omslag: William Petersen.