Nr.47.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 47. Hank i krudtrøg (The last Lady).
Trykt 1967. Fotoomslag.
Nr.110.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1973 som nr. 110. Omslag: . Nr.178.jpg (ca. 40 Kb) Atter optrykt i 1980 som nr. 178. Omslag: William Petersen.