Nr.46.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 46. Mord på Hawaii (Backlash of Infamy).
Trykt 1966. Fotoomslag.
Nr.115.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt i 1973 som nr. 115. Omslag: NN. Nr.182.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt 1981 som nr. 182.
Omslag: William Petersen.