Nr. 42.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 42. Ballade i Berlin (Berlin Briefing).
Trykt 1966. Fotoomslag.
Nr.112.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1973 som nr. 112. Omslag: Bartsch ??. Nr.180.jpg (ca. 40 Kb) Atter optrykt 1980 som nr. 180. Omslag: William Petersen.