Nr. 247.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 247. Tom West: Lovløs lovmand (Bitter Brand).
Trykt 1967. Omslag: NN.
Samme omslagsbillede er anvendt på (same cover used on) Texas #143